Make your own free website on Tripod.com

Rancangan Mengajar

Matapelajaran : Sains

Tahun : 5

 

 

1. Tema Pelajaran / Topik

 

Menyiasat Alam Kehidupan / Kemandirian Hidupan

 

2. Objektif Pembelajaran

 

1.      Memberi contoh haiwan dan makanannya

2.      Menghubungkaitkan haiwan dengan makanannya dalam bentuk rantai makanan

 

3.      Menghubungkaitkan beberapa rantai makanan untuk membentuk siratan makanan

 

4.      Membina siratan makanan yang terdapat dalam pelbagai habitat.

 

 

3. Hasil Pembelajaran

 

1.      Di akhir pengajaran murid dapat memahami hubungan makanan antara haiwan.

 

2.      Dapat menggunakan persembahan slaid dalam kaedah belajar.

 

3.      Dapat memahirkan murid melayari laman web

 

4.      Dapat memuat turun data-data ke dalam fail MS Word

 

5.      Dapat menggunakan kaedah komunikasi elektronik dengan menggunakan e-mel

 

 

4. Penilaian

 

 

 

1.      Murid diminta menjawab soalan objektid berinteraktif

dalam computer menggunakan MS Excel.

 

2.      Murid diminta menjawab soalan subjektif dan

menghantar jawapan murid kepada guru melalui

e-mail.

 

5. Peruntukan Masa

60 minit

6. Ciri-Ciri Kelas

a)     Tingkatan / Tahun

 

b)     Pengetahuan Sedia Ada

 

 

 

Tahun 5

 

1.      Telah mempelajari tentang tabiat pemakanan haiwan semasa tahun 4.

 

2.      Murid telah didedahkan dengan pengetahuan asas komputer.

 

 

7. Liputan Kurikulum

 

 

1. Topik ini meliputi pelbagai contoh rantai makanan dan

siratan makanan, tabiat pemakanan haiwan dan

hubungannya..

 

 

8. Persediaan Guru

 

 

 1. Menyediakan set slaid berkenaan tajuk.

 

 1. Persediaan alatan tayang LCD projector.

 

 1. Menyediakan senarai laman web yang berkaitan.

 

 

9. Penerapan TMK

 

 

1.      Murid belajar menggunakan persembahan MS PowerPoint bila menjalankan aktiviti menjawab soalan interaktif di dalam persembahan.

 

2.      Murid belajar melayariInternet dengan alamat laman web yang diberi.

 

3.      Murid menjalankan aktiviti membina peta minda dalam fail MS Word.

 

4.      Murid dapat menghantar tugasan kepada guru menggunakan e-mail dalam bentuk attachment MS Word.

 

 

10. Persediaan TMK

 

 

 1. Menyediakan dokumen-dokumen MS Word untuk digunakan dalam demostrasi.

 

 1. Menyediakan satu set slaid.

 

 1. Menyediakan visual untuk pengintegrasian.

 

 1. Mentediakan senarai laman web yang berkaitan.

11. Aktiviti Pelajaran

 

 

 

 

1.      Sebagai set induksi, guru menayangkan klip video lagu berjudul Bangau Oh Bangau.

 

2.      Guru membuat demonstrasi bagaimana menggunakan slaid persembahan

 

3.      Membincangkan hubungan makanan antara haiwan berpandukan perisisan seperti MS Wordl, Power Point dan Internet

 

4.      Guru menunjukkan bagaimana cara membuat Copy dan Paste data-data dari Internet ke dalam fail MS Word.

 

5.      Murid memuat turun data-data ke dalam fail MS Word

 

 

 

12. Aktiviti Guru

 

 

13. Aktiviti Pelajar

 

 

1.      Guru membuat demostrasi dengan menayangkan slaid lagu Bangau Oh Bangau.

 

2.      Menggunkan slaid MS PowerPoint mengenai Rantai Makanan dan Siratan Makanan.

 

3.      Guru membuat demostrasi bagaimana mencari bahan daripada internet.

 

4.      Guru membuat demostrasi bagaimana untuk memuat turun data-data yang diperlukan ke dalam fail MS Word.

 

 

 

 

 

1.      Murid berbincang dengan guru bagaimana pembentukan Rantai Makanan dan Siratan Makanan.

 

2.      Murid melayari internet mengikut arahan guru.

 

3.      Murid memuat turun data-data yang diperlukan.

 

4.      Murid menjawab soalan interaktif di dalam slaid persembahan MS Excel.

 

5.      Murid menjawab soaolan subjektif dan menghantarkan jawapannya kepada guru melalui e-mail.

 

 

 

14. Keperluan Khusus

 

 

 

 1. Projektor LCD

 

 1. Komputer

 

 1. Talian internet

 

 

15. Laman Web

 

 

 

16. Literasi

 

1.      Murid membaca nota yang terdapa dalam MS Word dan internet.

 

2.      Murid menterjemah data-data dari internet ke Bahasa Melayu.

 

 

17. Numerasi

 

 

 

 1. Murid diminta mengenalpasti berapa bilangan rantai makanan yang wujud dalam satu siratan makanan yang diberi.

 

 1. Murid diminta mengira jumalah haiwan yang dikenalpasti dalam satu rantai makanan dan siratan makanan berdasarkan tabiat pemakanan haiwan.

 

18. Bahan Rujukan TMK dan

bukan TMK

 

 

Bukan TMK

 1. Ensiklopedia

 

 1. Buku pelajaran.

 

 1. Gambar-gambar haiwan dan tumbuhan.

 

 1. Carta bergambar.

 

Bahan TMK

 

 

 1. Slaid MS Power Point Sebagai BBM yang menerangkan hubungan makanan antara haiwan dalam bentuk rantai makanan, hubungkait beberapa rantai makanan dan soalan-soalan interaktif berkaitan rantai makanan dan siratan makanan

 1. Bahan-bahan VCD berkenaan dengan rantai dan siratan makanan.

 

 1. Perisian MS Word untuk murid memuat turun data-data dari Internet

 

 1. Laluan Internet

 

 1. Perisian Movie Maker untuk menyunting bahan VCD

 

 

 

19. Penerapan Nilai Murni

 

 

 

1.      Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.

 

2.      Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

 

 

20. Kemahiran Berfikir

 

 

 

1.      Murid diminta menilai kebaikan Rantai Makanan dan Siratan Makanan dalam keseimbangan alam sekitar.

 

2.      Murid perlu menghubungkaitkan antara hidupan melalui Rantai Makanan dan Siratan Makanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kembali Ke atas

Kembali