Make your own free website on Tripod.com

PETA KURIKULUM

 

Minggu

Topik / Sub Topik

Penggunaan TMK

Kemahiran TMK

Sumber TMK

 

 

1.0  Kemandirian

       Hidupan.

 

1.2  Mensinntesis hubungan makanan antara haiwan.

 

Sub Topik:

 

   Rantai Makanan

   Siratan Makanan

 

 

 

1. Murid menggunakan  

    persembahan MS  

    PowerPoint yang  

    diintegrasikan dengan  

    perisian MS Word, MS Excel dan Internet untuk mencari

    Maklumat, membuat

    latihan dan menerima

    tugasan.

 

2. Fail movie juga dipaut  

    kepada persembahan slaid 

    MS PowerPoint.

 

 

1.   Murid belajar menggunakan

      persembahan MS  

      PowerPoint bila menjalankan 

      aktiviti menjawab soalan        

      interaktif di dalam 

      persembahan.

 

2.   Murid belajar melayari

      Internet dengan alamat

      laman web yang diberi.

 

3.   Murid menjalankan aktiviti 

      membina peta minda dalam fail MS Word.

 

 4.   Murid dapat menghantar

       tugasan kepada guru

       menggunakan e-mail dalam

      bentuk attachment MS Word.

 

 

 

1.  Slaid persembahan sebagai BBM (akses kendiri)

 

2.  Perisian MS Word.

 

3.  Internet dan alamat laman web.

http://smkdds.tripod.com/geografi/     

     http://en.wikipwedia.org/wiki/Tsunami

     

     http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/world.html

     http://smkdds.tripod.com/geografi/

 

     http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/tectonics

     http://www.crustal.ucsb.edu/ics/understanding/

 

4.  Fail-fail video yang dipindahkan    dari

     rakaman video ke komputer.

 

SeterusnyaKembali