Make your own free website on Tripod.com

SENARAI SUMBER

 

 

Sumber Sedia Ada

( bukan TMK )

 

 

Sumber Sedia Ada

( TMK )

 

 

Sumber TMK yang

diperlukan

 

1.        Ensiklopedia

 

2.      Buku pelajaran.

 

3.      Gambar-gambar haiwan dan tumbuhan.

 

4.      Carta bergambar.

 

 

1.  Video berkenaan siratan makanan di

pelbagai habitat.

 

2.  Bahan Bantu Mangajar

     berbentuk Slaid persembahan

     MS PowerPoint

 

3.  Perisian MS Word dan dokumen -

     dokumen berkenaan haiwan mangsa dan

     pemangsa.

 

4.  Laluan Internet.

 

5.  Perisian Movie Maker.

 

 

 

1.         Slaid MS PowerPoint sebagai BBM yang menerangkan tentang siratan makanan, soalan-soalan interaktif dan tugasan.

 

2.       Klip video lagu Bangau Oh Bangau.

 

3.       Perisian MS Word untuk murid melaksanakan tugasan.

 

4.       Laluan Internet untuk mencari data-data berkenaan dengan topik.

 

5.       Perisian Movie Maker untuk menyunting bahan VCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SeterusnyaKembali